Portfolio - Reka Bentuk Grafik
0
sebentar...
Portfolio
Reka Bentuk Grafik

Grafik

DDEC menambah nilai kepada reka bentuk grafik agar menarik perhatian pengguna

Setiap aspek rekaan grafik mempunyai tujuan tertentu dan makna tersendiri. Dari bentuk geometrik ke bentuk organik mahupun abstrak, reka bentuk grafik akan menarik perhatian pengguna ke komunikasi tertentu pada keseluruhan rekaan. Susun atur setiap ciri yang ada pada rekaan grafik meningkatkan kesedaran pengguna tentang kepentingan reka bentuk grafik. Hasilnya, rekaan grafik harus menepati kehendak dan fungsi.

VIEW
Close