Pelanggan Kami | Pusat Pembangunan Reka Bentuk Malaysia (DDEC)
S e b e n t a r
Kami mengekalkan hubungan yang terjalin lama dengan kebanyakan pelanggan kami, selalunya menjangkau tempoh beberapa tahun dan merentasi pelbagai lelaran pemasaran mereka apabila perniagaan mereka berkembang dan berkembang. Ini telah membawa kami untuk mereka bentuk dan menyampaikan cagaran jenama dan digital untuk pelanggan.

Kerajaan

Agensi
Kerajaan

Halal Development Corporation (HDC)
Perbadanan Usahawan Johor (PUJB)
SME Corp
Majlis Perbandaran Selayang (MPS)
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Rubber Industry Smallholders Development Authority (RISDA)
Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)
Tekun Nasional (TEKUN)
Menteri Besar Selangor Incorporated (MBI)
Langkawi International Maritime and Aerospace (LIMA)

Usahawan

Simpli Siti
Pawada
Bertam Best
Muniz Hijjaz

Sirip

Ryverra
Sambal Rindu
TFN Brownie
Santiqi
Wanys Snacks
Royal Amber